Keuring
Aankoopkeuring
Verkoopkeuring
Opleveringskeuring
Controle tijdens bouw
Overige Keuring

Offerte aanvraag
Tarieven
Werkwijze 
Controle tijdens de bouw

Het is altijd spannend als u een nieuw huis koopt. En voor degene die een nieuwbouwwoningen kopen is het altijd hartstikke leuk om stapje voor stapje de bouw van uw nieuwe onroerend goed te volgen. U neemt waarschijnlijk zelf regelmatig een kijkje. Toch kunt u als leek gemakkelijk bouwfouten over het hoofd zien of twijfels hebben over het bouwproces. En herstelling is achteraf vaak duur en soms zelfs niet meer mogelijk. Daarom is het verstandig om tijdens de bouw een controle uit te laten voeren, op deze manier krijgt u meer zekerheid over het feit dat de bouw volgens afspraak verloopt.

Vergelijk tarieven voor de Controle tijdens de Bouw

 
Plaats of Postcode woning
 

 


Wat houdt de controle in?

Elk onderdeel van het huis in aanbouw wordt door de bouwkundige keuring ge´nspecteerd. Het voornaamste doel van deze controle is het tijdig signaleren van dreigende fouten. Het is dan ook verstandig tijdens de controle de verkoopbrochure, de technische omschrijving en de bouwtekeningen van uw nieuwe woning mee te nemen naar de bouwplaats. De bouwkundig adviseur kan deze stukken er desgewenst op na slaan. In het keuringsrapport noteert de bouwkundige zijn bevindingen en neemt deze met u door.

Wanneer?

Wanneer kunt u het beste uw woning tijdens de bouw laten controleren? Er zijn drie momenten die zich daar voor lenen:
  • Als er wordt begonnen men met de bouw van de eerste verdieping.
  • Als het skelet van de woning staat en de dakplaten er op zitten of worden gelegd.
  • Als de woning wind- en waterdicht is (het dak is gereed en ramen en deuren zijn geplaatst).

Er zijn natuurlijk ook andere situaties die zich perfect lenen om een controle uit te voeren. Bijvoorbeeld als de bouwer een door u gesignaleerd probleem niet serieus neemt. U dient echter de bouwer overigens altijd vooraf toestemming te vragen voor de bouwcontrole.

Vervolgcontroles

Tijdens de controle kunnen er diverse zaken aan het licht komen. In veel gevallen kunt u er zelf op toezien dat deze naar behoren worden verholpen. Bij ernstige zaken of constructiefouten en bij twijfel over het goed functioneren van de bouwer kan een vervolgcontrole raadzaam zijn. De bouwkundige zal aangeven of hij dit nodig acht.

Kopersverenigingen

Kopersverenigingen zijn verenigingen van eigenaren waarin de kopers in nieuwbouwprojecten zich organiseren. Leden van zo'n kopersvereniging kunnen een collectieve controle tijdens de bouw laten uitvoeren. De woningen worden daarbij steekproefsgewijs gecontroleerd. Dat gebeurt bij voorkeur bij woningen die in verschillende bouwfasen verkeren. Op die manier krijgt u een goed beeld van de kwaliteit van het bouwproject en eventuele bij herhaling gemaakte ('structurele') fouten.
 

Copyright ę BIJN.nlDisclaimerColofon